2000 Zuzenean

Etsaiaken ibilbide guztitako kantak zuzenean. Iparraldeko Topagune historiko baten grabatuak etorkizunerako. Mende ta ziklo baten bukaera.